Type Here to Get Search Results !

વિશ્વંભરી સ્તુતિ (Vishwambhari Stuti lyrics in Gujarati) - by Kinjal Dave - Bhaktilok

 


વિશ્વંભરી સ્તુતિ (Vishwambhari Stuti lyrics in Gujarati) - 


વિશ્વંભરી અખિલ વિશ્વતણી જનેતા,

વિદ્યા ધરી વદનમાં વસજો વિધાતા|

દુર્બુદ્ધિને દુર કરી સદ્બુદ્ધિ આપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


ભુલો પડી ભવરણે ભટકુ ભવાની,

સૂજે નહી લગિર કોઈ દિશા જવાની|

ભાસે ભયંકર વળી મનના ઉતાપો,

મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


આ રંકને ઉગરવા નથી કોઈ આરો,

જનમાન્ધ છું જનની હુ ગ્રહિ બાળ તારો||

ના શું સુણો ભગવતિ શિશુ ના વિલાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


મા કર્મ જન્મ કથની કરતા વિચારૂં,

આ સૃષ્ટિમા તુજ વિના નથી કોઈ મરૂં|

કોને કહું કઠણ યોગ તણો બળાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


હું કામ ક્રોધ મદ મોહ થકી છકેલો,

આડંબરે અતિ ઘણો મદથી બકેલો|

દોષો થકી દુષિત ના કરી માફ પાપો,

મામે પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો|


ના શાસ્ત્ર ના શ્રવણનું પયપાન પીધું,

ના મંત્ર કે સ્તુતિ કથા નથી કાંઈ કીધું|

શ્રધ્ધા ધરી નથી કર્યા તવ નામ જાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતી ભવ દુઃખ કાપો||


રે રે ભવાની બહુ ભૂલ થઈ છે મારી,

આ જિંદગી થઈ મને અતિશય અકારી|

દોષો પ્રજાળી સધળા તવ છાપ છાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ્ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


ખાલી ન કોઈ સ્થળ છે વીણ આપ ઘારો,

બ્રહ્માંડમાં અણુ અણુ મહી વાસ તારો|

શક્તિ ન માપ ગણવા અગણિત માપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


પાપે પ્રપંચ કરવા બધી વાતે પૂરો,

ખોટો ખરો ભગવતિ પણ હું તમારો|

જાડયાંધકાર દૂર કરી સદબુદ્ધિ આપો,

મામ્ પાહી ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


શીખે સુણે રસિક છંદ જ એક ચિત્તે,

તેના થકી ત્રિવિધ તાપ ટળે ખચીતે|

વાધે વિશેષ વળી અંબા તણા પ્રતાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


શ્રી સદગુરુ ના શરણમા રહીને ભજુ છુ,

રાત્રિ દિને ભગવતિ તુજને ભજું છું|

સદ્ભક્ત સેવક તણા પરિતાપ ચાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


અંતર વિષે અધિક ઉર્મિ થતાં ભવાની,

ગાઉ સ્તુતિ તવ બળે નમીને મૃગાની|

સંસારના સકળ રોગ સમૂળ કાપો,

મામ્ પાહિ ઓમ ભગવતિ ભવ દુઃખ કાપો||


વિશ્વંભરી સ્તુતિ (Vishwambhari Stuti lyrics in Gujarati) - by  Kinjal Dave - Bhaktilok


विश्वंभरी स्तुति लिरिक्स (Vishwambhari Stuti Lyrics in Hindi) - 


विश्वम्भरी अखिल विश्व तानि जनेटा

विद्या धारी वदंमा वसाजो विधाता

दूर-बुद्धिने दूर करि सद-बुद्धि आपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


भूलो पदि भवारने भटकु भवानी

मुझे नहीं लगेगी कोई दिशा जवानी

भासे भयंकर वलि मन न उतापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


आ रंकने उग्रवा नाथी कोई आरो

जन्माण्ड छू जननी हु ग्रही बाल तारो

ना शु सुनो भगवती शिशु ना विलापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


मां कर्म जन्म कथन कर्ता विचारु

आ सृष्टिमा तुज विना नाथी कोई मारु

कोन काहु कत्थन योग तनो बालापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


हूं काम, क्रोध, मध मोह थकी छकेलो

आदम्बरे अति घणो मदथी बकेलो

दोषो थकी दुषित न करि माफ पापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


ना शास्त्र न श्रवण नु पैपैं पिधु

ना मंत्र के स्तुति कथा नाथी कै किधू

श्रद्धा धारी नाथी कार्य तव नाम जपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


रे रे भवानी बहु भूल थायी चे मारी

आ जिंदगी थाई मने आतिशे अकारी

दोषो प्रजालि सगदा तव छाप छपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


खाली ना कोई जगह छे विना आप धरो

ब्रह्माण्ड्मा अनु-अणु मही वास तरो

शक्ति न माप गणव अग्निता मापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


पापे प्रपंच करवा बधि वाते पूरो

खोतो खरो भगवती पन्न हूं तमारो

जद्यन्धकार दूर करि सद-बुद्धि आपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


शीखे सुने रसिक चंदज एक चित्ते

तेना थकी त्रिविध ताप तलेक खचिते

वधे विशेष वलि अम्बा तन प्राप्तपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


श्री सद-गुरु न चरणमा रहिणे भजु छू

रात्रि दिने भगवती तूजने भजु छू

सद-भक्त सेवक तन परिताप चापो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


अंतर विशेषे अधिक उर्मि थाता भवानी

गौं स्तुति तव बले नामिने मृगानि

संसार सकल रोग समुला कपो

मांपाहि ॐ भगवति भव दुःख कपो


વિશ્વંભરી સ્તુતિ (Vishwambhari Stuti lyrics in Gujarati) - by  Kinjal Dave - Bhaktilok

विश्वंभरी स्तुति लिरिक्स (Vishwambhari Stuti Lyrics in English) -


Vishwambhari Akhil Vishwa Tani Janeta

Vidhya Dhari Vadanma Vasajo Vidhata

Door-Budhhine Door Kari Sad-Buddhi Apo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Bhulo Padi Bhavarane Bhataku Bhavani

sujhe Nahi Lagir Koi Disha Javani

Bhaase Bhayankar Vali Man Na Utapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Aa Rankne Ugarava Nathi Koi Aaro

Janmaand Chhu Janani Hu Grahi Baal Taro

Naa Shu Suno Bhagavati Shishu Naa Vilapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Maa Karma Janma Kathni Karta Vicharu

Aa Shrushtima Tuj Vina Nathi Koi Maru

Kone Kahu Katthan Yog Tano Balaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Hoon Kaam, Krodh, Madh Moh Thaki Chhakelo

Aadambare Ati Ghano Madthi Bakelo

Dosho Thaki Dushit Na Kari Maaf Paapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Naa Shaashtra Na Shravan Nu Paipaan Pidhu

Naa Mantra Ke Stuti Katha Nathi Kai Kidhu

Shradhha Dhari Nathi Karya Tav Naam Jaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Re Re Bhavani Bahu Bhool Thayi Che Mari

Aa Zindagi Thai Mane Atishe Akaari

Dosho Prajaali Sagada Tava Chhaap Chhapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Khaali Na Koi Sthal Che Vina Aap Dharo

Bhrahmandma Anu-Anu Mahi Vaas Taro

Shakti Na Maap Ganava Agneeta Mapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Paape Prapanch Karva Badhi Vaate Puro

Khoto Kharo Bhagavati Pann Hoon Tamaro

Jadyandhakaar Door Kari Sad-Budhhi Aapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Sheekhe Sune Rasik Chandaj Ek Chitte

Tena Thaki Trividhh Taap Talek Khachite

Vadhe Vishesh Vali Amba Tana Prataapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Shri Sad-Guru Na Charanma Rahine Bhaju Chhu

Raatri Dine Bhagavati Tujne Bhaju Chhu

Sad-Bhakt Sevak Tana Paritaap Chaapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Antar Vishe Adhik Urmi Thata Bhavani

Gaun Stuti Tava Bale Namine Mrugaani

Sansarna Sakal Rog Samoola Kapo

Maampaahi Om Bhagavati Bhava Dukha Kapo


Also read Devi Bhajan:-Ads Area