Type Here to Get Search Results !

श्री लक्ष्मी स्तोत्रम (Shree Laxmi Stotram Lyrics in Hindi) - Lakshmi Ashtothram Siddhi Lakshmi Stotram - Bhaktilok


 
श्री लक्ष्मी स्तोत्रम (Shree Laxmi Stotram Lyrics in Hindi) - Lakshmi Ashtothram Siddhi Lakshmi Stotram - Bhaktilok

 

श्री लक्ष्मी स्तोत्रम (Shree Laxmi Stotram Lyrics in Hindi) - 


ॐ प्राकृत्यै नमः

ॐ विकृत्यै नमः |

ॐ विद्यायै नमः |

ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः |

ॐ श्रद्धायै नमः |

ॐ विभूतियै नमः |

ॐ सुरभ्यै नमः |

ॐ परमात्मिकायै नमः |

ॐ वाचे नमः | 9


ॐ पद्मालयै नमः |

ॐ पद्मायै नमः

ॐ शुचये नमः |

ॐ स्वाहायै नमः |

ॐ स्वधायै नमः |

ॐ सुधायै नमः |

ॐ धान्यै नमः |

ॐ हिरण्मयै नमः |

ॐ लक्ष्मयै नमः | 18


ॐ नित्यपुष्टयै नमः |

ॐ विभावरायै नमः |

ॐ आदित्यै नमः |

ॐ दित्यै नमः |

ॐ दीप्तायै नमः |

ॐ वसुधायै नमः |

ॐ वसुधारिन्यै नमः

ॐ कमलायै नमः |

ॐ कान्तायै नमः | 27


ॐ कामाक्ष्यै नमः |

ॐ क्रोधसम्भवायै नमः |

ॐ अनुग्रहपरायै नमः |

ॐ बुद्धाय नमः |

ॐ अनघ्यै नमः |

ॐ हरिवल्लभाय नमः |

ॐ अशोकाय नमः |

ॐ अमृतायै नमः |

ॐ दीप्तायै नमः | 36


ॐ लोकशोकविनशिन्यै नमः |

ॐ धर्मनिलयै नमः |

ॐ करुणायै नमः

ॐ लोकमात्रे नमः |

ॐ पद्मप्रियै नमः

ॐ पद्महसतै नमः

ॐ पद्माक्ष्यै नमः

ॐ पद्मसुन्दर्यै नमः

ॐ पद्मोद्भवायै नमः 45


ॐ पद्मुमुख्यै नमः

ॐ पद्मनाभप्रियै नमः

ॐ रामायै नमः |

ॐ पद्ममालाधारयै नमः |

ॐ देव्यै नमः |

ॐ पद्मिण्यै नमः

ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः

ॐ पुण्यगन्धायै नमः |

ॐ सुप्रसन्नायै नमः 54


ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः |

ॐ प्रभायै नमः

ॐ चन्द्रवदनायै नमः |

ॐ चंद्रायै नमः |

ॐ चन्द्रसहोदरायै नमः |

ॐ चतुर्भुजायै नमः |

ॐ चन्द्ररूपायै नमः |

ॐ इन्दिरायै नमः |

ॐ इंदुशीतालै नमः | 63


ॐ अह्लादजान्यायै नमः |

ॐ पुष्ट्यै नमः |

ॐ शिवायै नमः |

ॐ शिवकार्यै नमः |

ॐ सत्यायै नमः |

ॐ विमलायै नमः |

ॐ विश्वजनन्यायै नमः |

ॐ तुष्ट्यै नमः |

ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः | 72


ॐ पृथिपुष्करिण्यै नमः

ॐ संतायै नमः |

ॐ शुक्लमालयमबरायै नमः |

ॐ श्रीयै नमः |

ॐ भास्कर्यै नमः |

ॐ बिल्वनिलयै नमः |

ॐ वाररोहायै नमः |

ॐ यशस्विन्यै नमः |

ॐ वसुन्धराराय नमः | 81


ॐ उदारांगयै नमः |

ॐ हरिण्यै नमः

ॐ हेममालिन्यै नमः |

ॐ धनधान्यकार्यै नमः |

ॐ सिद्धये नमः |

ॐ स्त्राणसौमयै नमः |

ॐ शुभप्रदायै नमः |

ॐ नृपवेशमगतानन्दायै नमः |

ॐ वरलक्ष्मयै नमः | 90


ॐ वासुप्रदायै नमः |

ॐ शुभायै नमः |

ॐ हिरण्यप्रकरायै नमः |

ॐ समुद्रथनायै नमः |

ॐ जयायै नमः |

ॐ मंगल देव्यै नमः |

ॐ विष्णुवक्षस्थलस्थितै नमः |

ॐ विष्णुपतन्यै नमः |

ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः | 99


ॐ नारायणसमाश्रितयै नमः |

ॐ दारिद्र्यध्वमसिंयै नमः |

ॐ देव्यै नमः |

ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः |

ॐ नवदुर्गायै नमः |

ॐ महाकाल्यै नमः

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः |

ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नयै नमः

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः | 108


श्री लक्ष्मी स्तोत्रम (Shree Laxmi Stotram Lyrics in English) - 


Om Prakrityai Namah

Om Viratyayi Namah.

Om Vidyaayi Namah.

Om Sarvabhuthitpradayai Namah.

Om Shraddhayai Namah.

Om Vibhutiai Namah.

Om Surabhyai Namah.

Om Parmatmikaayi Namah.

Om Vache Namah 9


Om Padmalayai Namah.

Om Padmayai Namah

Om Shuchaye Namah.

Om Swahayai Namah.

Om Swadhayai Namah.

Om Sudhayai Namah.

Om Dhanyai Namah.

Om Hiranmayi Namah.

Om Lakshmayai Namah. 18


Om Nityapushtaayai Namah.

Om Vibhavarayai Namah.

Om Adityai Namah.

Om Dityai Namah.

Om Diptaayai Namah.

Om Vasudhayai Namah.

Om Vasudharinya Namah

Om Kamalaayi Namah.

Om Kantaayai Namah. 27


Om Kamakshyai Namah.

Om Krodhasambhavaayai Namah.

Om Anugrahparaayi Namah.

Om Buddhaya Namah.

Om Anaghayi Namah.

Om Harivallabhay Namah.

Om Ashokaya Namah.

Om Amritayai Namah.

Om Diptaayai Namah. 36


Om Lokshokvinshinyai Namah.

Om Dharmanilayai Namah.

Om Karunay Namah

Om Lokmatre Namah.

Om Padmapriya Namah

Om Padmahasatai Namah

Om Padmakshyai Namah

Om Padmasundaryai Namah

Om Padmodbhavaayi Namah 45


Om Padmumukhyai Namah

Om Padmanabhapriyai Namah

Om Ramayya Namah.

Om Padmamaladharayai Namah.

Om Devyai Namah

Om Padminya Namah

Om Padmagandhinya Namah

Om Punyagandhayai Namah.

Om Suprasannayai Namah 54


Om Prasadabhimukhyai Namah.

Om Prabhayai Namah

Om Chandravadnayai Namah.

Om Chandrayai Namah.

Om Chandrasahodarai Namah.

Om Chaturbhujayai Namah.

Om Chandrarupayai Namah.

Om Indirayai Namah.

Om Indushitalai Namah. 63


Om Ahladjanayai Namah.

Om Pushtyai Namah.

Om Shivay Namah

Om Shivkaryai Namah.

Om Satyaayi Namah.

Om Vimalayai Namah.

Om Vishvajananyayi Namah.

Om Tushtyai Namah.

Om Daridryanashinyai Namah. 72


Om Prithipushkarinya Namah

Om Santayai Namah.

Om Shuklamalayambarai Namah.

Om Shriyai Namah

Om Bhaskaryai Namah.

Om Bilvanilaayi Namah.

Om Vararohayai Namah.

Om Yashasvinyai Namah.

Om Vasundhararai Namah. 81


Om Udarangayai Namah.

Om Harinyai Namah

Om Hemmalinnyayi Namah.

Om Dhandhanyakaryai Namah.

Om Siddhaye Namah

Om Stranasaumayai Namah.

Om Shubhapradayai Namah.

Om Nripveshamgatanandayai Namah.

Om Varlakshmayai Namah. 90


Om Vasupradayai Namah.

Om Shubhayai Namah.

Om Hiranyaprakaraai Namah.

Om Samudrathanayai Namah.

Om Jayayai Namah.

Om Mangal Devyai Namah.

Om Vishnu Vakshasthali Namah.

Om Vishnupatanyai Namah.

Om Prasannaakshyai Namah. 99


Om Narayan Samashritayai Namah.

Om Daridryadhwamasinyai Namah.

Om Devyai Namah

Om Sarvopadravavarinyai Namah.

Om Navdurgaayai Namah.

Om Mahakalyai Namah

Om Brahmavishnu Shivatmikayai Namah.

Om Trikaaljnanasampannayai namah

Om Bhuvaneshwaryai Namah. 108...Ads Area