Type Here to Get Search Results !

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्रम् (Sri Venkateswara Ashtothram Lyrics in Hindi) - Sri Venkatesha Stotram - Bhaktilok

 

श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्रम् (Sri Venkateswara Ashtothram Lyrics in Hindi) - Sri Venkatesha Stotram - Bhaktilok


श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्रम् (Sri Venkateswara Ashtothram Lyrics in Hindi) - 


ॐ वेंकटेशाय नमः

ॐ श्रीनिवासाय नमः

ॐ लक्ष्मी पथे नमः

ॐ अनमायाय नमः

ॐ अमृतमशाय नमः

ॐ जगद्वन्द्याय नमः

ॐ गोविंदाय नमः

ॐ शवताय नमः

ॐ प्रभवे नमः || 9 ||


ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ केशवाय नमः

ॐ मधुसूदनाय नमः

ॐ अमृताय नमः

ॐ माधवाय नमः

ॐ कृष्णाय नमः

ॐ श्रीहरये नमः

ॐ ज्ञानपंजराय नमः || 18 ||


ॐ श्रीवत्स वक्ससे नमः

ॐ सर्वेषाय नमः

ॐ गोपालाय नमः

ॐ पुरूषोत्तमाय नमः

ॐ गोपीश्वराय नमः

ॐ परमज्योतिषे नमः

ॐ वैकुण्ठपथये नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ सुधातनवे नमः || 27 ||


ॐ यादवेन्द्राय नमः

ॐ नित्यौवनरूपवते नमः

ॐ चतुर्वेदात्मनाय नमः

ॐ विष्णवे नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ पद्मिनीप्रिया नमः

ॐ धारावतये नमः

ॐ सुरवतये नमः

ॐ निर्मलाय नमः || 36 ||


ॐ देवपूजिताय नमः

ॐ चतुर्भुजाय नमः

ॐ त्रिधामने नमः

ॐ त्रिगुणाश्रेयाय नमः

ॐ निर्विकल्पाय नमः

ॐ निष्कलंकाय नमः

ॐ निरंतरकाय नमः

ॐ निरंजनाय नमः

ॐ निरभसाय नमः || 45 ||


ॐ सत्यतृप्ताय नमः

ॐ निरुपद्रवाय नमः

ॐ निर्गुणाय नमः

ॐ गदाधराय नमः

ॐ शरजगापने नमः

ॐ नन्दकिने नमः

ॐ शंखधारकाय नमः

ॐ अनेकमूर्तये नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः || 54 ||


ॐ कटिहस्ताय नमः

ॐ वरप्रदाय नमः

ॐ अनेकात्मने नमः

ॐ दीनबंधने नमः

ॐ अर्तलोकाभायप्रदाय नमः

ॐ आकाशराजवरदाय नमः

ॐ योगिहृत्पद्मामंदिराय नमः

ॐ दामोदराय नमः

ॐ करुणाकराय नमः || 63 ||


ॐ जगत्पालायपाघ्नाय नमः

ॐ भक्तवत्सलाय नमः

ॐ त्रिविक्रमाय नमः

ॐ शिंशुमाराय नमः

ॐ जटामाकुतशोभिताय नमः

ॐ शंखमाध्योल्लासनमंजु नमः

ॐ किंकिनाध्यकरण्डकाय नमः

ॐ नीलामेघश्यामतनवे नमः

ॐ बिल्वपत्रचनाप्रियाय नमः || 72 ||


ॐ जगद्व्यापिने नमः

ॐ जगत्कर्तारे नमः

ॐ जगतकक्षिने नमः

ॐ जगत्पतये नमः

ॐ चिन्तितार्थप्रदायकाय नमः

ॐ जिष्णवे नमः

ॐ दाशार्हाय नमः

ॐ दशरूपवते नमः

ॐ देवकीनंदनाय नमः || 81 ||


ॐ शौराये नमः

ॐ हयग्रीवाय नमः

ॐ जनार्दनाय नमः

ॐ कन्याश्रवन्तराजाय नमः

ॐ पीताम्बराधाराय नमः

ॐ अनाघाय नमः

ॐ वनमालिने नमः

ॐ पद्मनाभाई नमः

ॐ मृगयस्तमनसाय नमः || 90 ||


ॐ अश्वरुदाय नमः

ॐ खड्गधारिणे नमः

ॐ धनार्जनसमुत्सुकाय नमः

ॐ घनसारलानमध्या नमः

ॐ कस्तूरीतिलकोज्जवलाय नमः

ॐ सच्चिदानारदुपाय नमः

ॐ जगन्मंगलदायाय नमः

ॐ यज्ञरूपाय नमः

ॐ यज्ञभोकत्रे नमः || 99 ||


ॐ चिन्मयाय नमः

ॐ परमेश्वराय नमः

ॐपरमर्थप्रदाय नमः

ॐ संताय नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ दूरदण्डविक्रमाय नमः

ॐ परब्रह्मणे नमः

ॐ श्रीविभावे नमः

ॐ जगदीश्वराय नमः || 108 ||


इति श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्तर सतनामावली पूर्ण ||


श्री वेंकटेश्वर अष्टोत्रम् (Sri Venkateswara Ashtothram Lyrics in English) - 


om venkateshaay namah

om shreenivaasaay namah

om lakshmee pathe namah

om anamaayaay namah

om amrtamashaay namah

om jagadvandyaay namah

om govindaay namah

om shavataay namah

om prabhave namah || 9 ||


om sheshaadrinilayai namah

om devaay namah

om keshavaay namah

om madhusoodanaay namah

om amrtaay namah

om maadhavaay namah

om krshnaay namah

om shreeharaye namah

om gyaanapanjaraay namah || 18 ||


om shreevats vakse namah

om sarveshaay namah

om gopaalaay namah

om purushaatmaay namah

om gopeeshvaraay namah

om paramajyotishe namah

om vaikunthapatye namah

om avyayaay namah

om sudaatanave namah || 27 ||


om yaadavendraay namah

om nityuvanaroopavate namah

om chatuvedaatmanaay namah

om vishnave namah

om achyutaay namah

om padmineepriya namah

om dhaaraavatye namah

om suravate namah

om nirmalaay namah || 36 ||


om devapoojitaay namah

om chaturbhujaay namah

om tridhaamane namah

om trigunaashrey namah

om nirvikalpaay namah

om nishkaalakaay namah

om sanstukaay namah

om niranjanaay namah

om nirabhasaay namah || 45 ||


om satyatraptaay namah

om haanirahit

om nirgunaay namah

om gadhaaraay namah

om shaarajaapane namah

om nandakine namah

om shankhakharaay namah

om anekamoortaye namah

om avyaktaay namah || 54 ||


om katihastaay namah

om varaparadaay namah

om anekaatmane namah

om deenabandhane namah

om artalokaabhaayapradaay namah

om aakaasharaajavaradaay namah

*

om daamodaraay namah

om karunaakaraay namah || 63 ||


om jagatapaalaayapaagnaay namah

om bhaktavatsalaay namah

om trivikramaay namah

om shishumaaraay namah

om jaatakutashobhitaay namah

*

om kinkinadhigrahanaay namah

om neelaameghashshyaamatanave namah

om bilvapatrachanaapriyaay namah || 72 ||


om jagadvaapine namah

om jagatakarataare namah

om jagataakshine namah

om jagatapate namah

om chichkaarattai

om jishnave namah

om daasharahaay namah

om dasharoopavate namah

om devakeenandanaay namah || 81 ||


om shauraaye namah

om hreegreevaay namah

om janaardanaay namah

om kanyaashravantaraajaay namah

om peetaambaraadhaaraay namah

om anaanaagaay namah

om vanamaaline namah

om padmanaabhaee namah

om mrgayastamanasaay namah || 90 ||


om eeshvaroday namah

om khadgadaarine namah

om dhanaarjanasamutsukaay namah

om gansaaralaanmadhy namah

om kastooritilakojjvalay namah

om sachchidanaaradupaay namah

om jaganamangaladaay namah

om yagyaroopaay namah

om yagyabhokatre namah || 99 ||


om chinmayaay namah

om pemershaay namah

om paramaarthapradaay namah

om santaay namah

om shreemate namah

om durdhaavikramaay namah

om parabrahmane namah

om shreevibhaave namah

om jagadeeshvaraay namah || 108 ||


iti shree venkateshvar ashtotta hanumaanamaali poorn ||Ads Area