विनायक चविथि पूजा विधानम् (Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi) - Vinayaka Pooja Vidhanam - Bhaktilok

Deepak Kumar Bind

 

विनायक चविथि पूजा विधानम् (Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi) - Vinayaka Pooja Vidhanam:- 

विनायक चविथि पूजा विधानम् (Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi) - Vinayaka Pooja Vidhanam - Bhaktilok


विनायक चविथि पूजा विधानम् (Vinayaka Chavithi Pooja Vidhanam Lyrics in Hindi):- 


श्री महागणाधिपतये नमः

श्री गुरुब्यो नमः |

हरिः ॐ |


शुचिह:-

अपवित्रः पवित्रोवा सर्ववस्थं गतोपि वा

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स अपिभ्यन्तरः शुचिः ||

पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष ||


शुक्ल बाराधारं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् |

प्रसन्नवदं ध्यायेत नर्व विघ्नोपा शान्तये ||


अचम्य:-

ॐ केशवाय स्वाहा |

ॐ नारायणाय स्वाहा |

ॐ माधवाय स्वाहा |

ॐ गोविंदाय नमः | ॐ विष्णवे नमः |

ॐ मधुसूदनाय नमः | ॐ त्रिविक्रमाय नमः |

ॐ वामनाय नमः | ॐ श्रीधराय नमः |

ॐ हृषिकेशाय नमः | ॐ पद्मनाभाई नमः

ॐ दामोदराय नमः | ॐ संकर्णाय नमः |

ॐ वासुदेवाय नमः | ॐ प्रद्युम्नाय नमः |

ॐ अनिरुद्धाय नमः | ॐ पुरूषोत्तमाय नमः |

ॐ अथोक्षजाय नमः | ॐ नृसिंहाय नमः |

ॐ अच्युताय नमः | ॐ जनार्दनाय नमः |

ॐ उपेन्द्राय नमः | ॐ हराय नमः |

ॐ श्री कृष्णाय नमः |


दीप्रधान:-

दीपस्त्वं ब्रह्म रूपोसि ज्योतिषं प्रभुरवियः |

सौभाग्यं देहि पुत्रमश्च सर्वंकामांश्च देहि मे ||


भो दीपा देवी रूपस्तवं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत |

यावत्पूजं करिष्यामि तत्त्वं सुस्थिरो भव ||


दीपाराधना मुहुर्तः सुमुहुर्तोऽस्तु ||

पुजार्थे हरिद्रा कुंकुमा विलेपनं करिष्ये ||


भूकंप :-

ॐ उत्तिष्ठन्तु भूत पिशाचः य एते भूमि भारकः

एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे |

अपसर्पन्तु ते भूत ये भूमिसंस्थितः |

ये भूत विघ्नकर्तारस्ते गचन्तु शिवज्ञय |


प्राणायाम :-

ॐ भूः | ॐ भुवः | ॐ सुवः | ॐ महा

ॐ जनः | ॐ तपः | ॐ सत्य |

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् |

ओमपो ज्योति रसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवसुवरोम |


संकल्प:-

मम उपत्ता समस्त दुरितक्षय श्री परमेश्वरमुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्य प्रवर्तमनस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथममादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे मेरो दक्षिणा दी गभगे श्रीशैलस्य ___ प्रदेशे ___, ___ नाद्योह मध्य प्रदेशे लक्ष्मी निवास गृह समस्त देव ब्राह्मण आचार्य हरि हर गुरु चरण सन्निधौ अस्मिन वर्तमाने व्यवहारिका चंद्रमानेन श्री शोभाकृतु (2023) नाम संधवरे उत्तर/दक्षिण/पश्चिम/उत्तर-पूर्व हेने वरसरितौ भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्ध्यम तिथौ ___ वसारे ___ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेष विशिष्ट सुभतिथौ श्रीमान ___ गोत्र ___ नामधेय (मामा धर्मपत्नी) समेटः ) मम/अस्माकम सहकुटुम्बस्य क्षेम स्थिर्य धैर्य वीर्य विजया अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिविद्ध्यार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थ धन कनक वास्तु वाहन समृद्ध्यर्थ सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थ श्री वरसिद्धि विनायक प्रीत्यर्थं कल्पोक्तप्रकरण यावचक्ति ध्यानवाहन द षोडशोपचारपूजम करिश तुम ||


|| विनायक पूजा प्रारंभ ||


प्रार्थना:-

भावसंचितपापौघविध्वंसनविचक्षणम् |

विघ्नन्धकारभस्वन्तं विघ्नराजमहं भजे ||

एकदंतं सूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजम् |

पाशांकुशधरं देवं ध्ययेत्सिद्धिविनायकम् ||

उत्तम गणनास्य व्रतं संपतकरं शुभम् |

भक्तभिष्टप्रदं तस्माध्ययेत्तं विज्ञाननायकम् ||


ध्यान :-

ध्यायेद्गजाननं देवं तप्तकांचनसन्निभम् |

चतुर्भुजं महाकायम सर्वाभरणभूषितम् ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः ध्यायामि |


आमंत्रण :-

अत्रागच्छ जगद्वन्द्य सुरराजर्जचितेश्वर |

अनाथनाथ सर्वज्ञ गौरीगर्भसमुद्भव ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः आवाहयामि |


आसन :-

मौक्तिकैः पुष्परागैश्च नानारत्नैर्विराजितम् |

रत्नसिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतम ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः आसनम् समर्पयामि |


अर्घ्यम :-

गौरीपुत्र नमस्तेस्तु शंकरप्रियनंदना |

गृहनार्ग्यम मया दत्तं गंधपुष्पक्षतैर्युतम ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः अर्घ्यं समर्पयामि |


श्लोक:-

गजवक्त्र नमस्तुस्तु सर्वाभीष्टप्रदायका |

भक्त्या पद्यं मया दत्तं गृहाण् द्विरदानां ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः पद्यं समर्पयामि |


आचमनीयम:-

अनाथनाथ सर्वज्ञ गिर्वानवरापूजिता |

गृहाणाचमनं देवा तुभ्यं दत्तं मया प्रभो ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः आचमनीयम समर्पयामि |


मधुपर्कम:-

दधिक्षीरसमायुक्तं मध्वज्येन समन्वितम् |

मधुपर्कं गृहनेदं गजवक्त्र नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः मधुपर्कं समर्पयामि |


पंचामृत स्नान:-

बंगं पंचामृतैरदेवा गृहाणा गणनायक |

अनाथनाथ सर्वज्ञ गिर्वांगनापूजिता ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः पंचामृत मंगम समर्पयामि|


सफ़ाई स्नान :-

गंगादिसर्वतीर्थेभ्य अहिरितैरमलैर्जलैः |

संगम कुरुष्य भगवन्नुमपुत्र नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः शुद्धोदक संगम समर्पयामि |

स्नानोपरांत आचमनीयम मारपयामि


परिधान:-

रक्त वस्त्रद्वयं चारु देवयोग्यं च मंगलम् |

शुभप्रदा गृहाणा त्वं लम्बोदर हरात्मजा ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः वस्त्रयुगम समर्पयामि |


यज्ञोपवीतम्:-

राजथं ब्रह्मसूत्रं च कांचनं चोट्तरियाकम |

गृहाण देव सर्वज्ञ भक्तनमिष्टदायक ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः यज्ञोपवीतम् समर्पयामि |


चंदन:-

चंदननगर कपूर कस्तूरी कुंकुमनविथम |

वेलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतम ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः श्रीगन्धन धारयामि |


अक्षतन्:-

अक्षतां धवलं दिव्यं शल्यंस्तंदुलं शुभं |

गृहाणा परमानंद संभूपुत्र नमोऽस्तु ते ||

श्रृंगार हेतु ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः अक्षतं समर्पयामि


पुष्पाणी:-

सुगंधनि च पुष्पानि जातिकुंदमुखानि च |

एकविंसथिपत्राणि संगृहाना नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः पुष्पैः पूजयामि |


अथांगा पूजा:-

ॐ पार्वतीनंदनाय नमः | पादौ पूजयामि (पैर) |

ॐ गणेशाय नमः | गुल्फौ पुजायामि (टखना) |

ॐ जगद्धात्रे नमः | जंघे पूजयामि (घुटनों के नीचे) |

ॐ जगदवल्लभाय नमः | जनुनी पुजयामि (घुटने की टोपी) |

ॐ उमापुत्राय नमः | ऊरु पुजायामि (जांघें) |

ॐ विकटाय नमः | कटिम पूजयामि (कमर की पूजा करनी चाहिए) |

ॐ गुहाग्रजाय नमः | गुह्यं पूजयामि (रहस्यमय स्थान) |

ॐ महोत्तमाय नमः | मेद्रं पूजयामि |

ॐ नाथाय नमः | नाभिम पूजयामि (पेट) |

ॐ उत्तमाय नमः | पेटं पूजयामि (पेट) |

ॐ विनायकायणमः | वक्षाहस्तलं पूजयामि (छाती) |

ॐ पसच्चिदेनमः | पार्श्वे पूजयामि (पक्ष) |

ॐ हेरम्बाय नमः | हृदयं पूजयामि (हृदय) |

ॐ कपिलायनमः | कंठम पुजायामि (कंठमुनु) |

ॐ स्कंदग्रजाय नमः | स्कंधौ पूजयामि (कंधे) |

ॐ हरसुताय नमः | हस्तौ पूजयामि (हाथ) |

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः | बहुं पूजयामि (बाहुं) |

ॐ सुमुखाय नमः | मुख पूजयामि (चेहरा) |

ॐ एकदन्ताय नमः | दन्तौ पुजायामि (दांत) |

ॐ विघ्ननेत्रे नमः | नेत्रे पूजयामि (आँखें) |

ॐ सर्पकर्णायणमः | कर्णौ पूजयामि (कान) |

ॐ फलचन्द्रायणमः | ललतम पुजायामि (माथा) |

ॐ नागभरणायणमः | नासिकं पूजयामि (नाक) |

ॐ चिरन्तनाय नमः | चुबुकं पूजयामि (ठोड़ी का निचला भाग) |

ॐ सरलोष्ठाय नमः | ओस्थौ पूजयामि (ऊपरी होंठ) |

ॐ गलंमादाय नमः | गंडे पुजायामि (गंदमुनु) |

ॐ कपिलाय नमः | काचं पूजयामि (सिर का बाल वाला भाग) |

ॐ शिवप्रियायै नमः | शिरः पूजयामि (सिर तक) |

ॐ सर्वमंगलसुताय नमः | सर्वन्यांगनि पूजयामि (सभी अंग) |


एकविन्सति पत्र पूजा (21 पत्ते)

ॐ उमापुत्राय नमः | मच्छीपत्र समर्पयामि (दरभा) |

ॐ हेरम्बाय नमः | बृहतीपात्र मर्पयामि (नेलमुलका) |

ॐ लम्बोदराय नमः | बिल्वपत्र मार्पयामि (परिवर्तन) |

ॐ द्विरादानानाय नमः | दूर्वापत्र समर्पयामि (गरिका) |

ॐ धूमकेतवे नमः | धत्तुरापात्र मर्पयामि (उम्मेट्टा) |

ॐ बृहते नमः | बदरीपत्रत् समर्पयामि (बेर) |

ॐ अपवर्गदाय नमः | अपामार्ग पत्रसा मरपायामि (उत्तरेणी) |

ॐ द्वैमाथुराय नमः | तुलसीपत्र मारपयामि (तुलसी) |

ॐ चिरन्तनाय नमः | चुथपथरा समर्पयामि (आम का पत्ता) |

ॐ कपिलाय नमः | कराविरापात्रत मारपयामि (गनर) |

ॐ विष्णुस्तुताय नमः | विष्णु क्रान्त पात्र समर्पयामि (नीलपौ पेड़ का पत्ता) |

ॐ एकदन्ताय नमः | (अनार) |

ॐ अमलाय नमः | अमलाकिपात्रा मारपयामि (देवदारु) |

ॐ महते नमः | दस्तावेज़ जमा करना भूल गए (भूल गए) |

ॐ सिंधुराय नमः | सिन्धुवर पात्रस मरपयामि (वाविली) |

ॐ गजाननाय नमः | जाति दस्तावेज प्रस्तुत करना (जाजीपत्री) |

ॐ गंडागलान्मादाय नमः | गांडवी पत्रस मरपायामि (टेल्लागारिके) |

ॐ शंकरप्रिय नमः | समि पात्र समर्पयामि (जम्मी) |

ॐ भृंगराजातकटाय नमः | अश्वत्थ पात्र समर्पयामि (रवि) |

ॐ अर्जुनदन्ताय नमः | अर्जुनपत्र समर्पयामि (मद्दी) |

ॐ अर्कप्रभाय नमः | अर्क पत्र समर्पयामि (जिला) |


एकविंशति पुष्प पूजा - (21 फूल)

ॐ पंचस्य गणपतये नमः | पुन्नगा पुष्पं मार्पयामि |

ॐ महा गणपतये नमः | गुड़हल का फूल चढ़ाना

ॐ धीरा गणपतये नमः | अतादिमी पुष्प अर्पण

ॐ विश्वक्सेन गणपतये नमः | वकुला फूल चढ़ाना

ॐ अमोदा गणपतिये नमः | अमरीनाला (कमल) पुष्प अर्पण

ॐ प्रमथ गणपतये नमः | पाटलि पुष्प अर्पण

ॐ रुद्र गणपतिये नमः | द्रोण पुष्पं मारपायामि |

ॐ विद्या गणपतये नमः | धत्तुरापुष्पं मारपयामि |

ॐ विघ्न गणपतये नमः | चंपक पुष्प अर्पण

ॐ दुरिता गणपतये नमः | रसल पुष्पं मार्पयामि |

ॐ कामितार्थप्रदा गणपतये नमः | केतकी पुष्प अर्पण

ॐ सम्मोह गणपतये नमः | माधवी पुष्प अर्पण

ॐ विष्णु गणपति नमः | शाम्यक पुष्प अर्पण

ॐ ईशा गणपति नमः | अर्का पुष्पं मार्पयामि |

ॐ गजस्य गणपतये नमः | कल्हरा पुष्पं मारपायामि |

ॐ सर्वसिद्धि गणपतये नमः | सेवंतिका पुष्प अर्पण

ॐ वीर गणपतये नमः | बिल्व पुष्पं मार्पयामि |

ॐ कंदर्प गणपतये नमः | करवीरा पुष्प अर्पण

ॐ उच्छिष्ट गणपतये नमः | कुंद पुष्प अर्पण

ॐ ब्रह्मा गणपतये नमः | पारिजात पुष्प अर्पण

ॐ ज्ञान गणपतये नमः | जाठी पुष्प अर्पण |


एकविंसति दुर्वयुग्मा पूजा - (दो शक्तियों का एकत्रीकरण)

ॐ गणाधिपाय नमः | टीवी शो

ॐ पाषांकुशाधाराय नमः | टीवी शो

ॐ अखुवाहनाय नमः | टीवी शो

ॐ विनायकाय नमः | टीवी शो

ॐ ईशपुत्राय नमः | टीवी शो

ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः | टीवी शो

ॐ एकदन्ताय नमः | टीवी शो

ॐ इभववक्तराय नमः | टीवी शो

ॐ मूषकवाहनाय नमः | टीवी शो

ॐ कुमारगुरवे नमः | टीवी शो

ॐ कपिलवर्णाय नमः | टीवी शो

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः | टीवी शो

ॐ मोदकहस्ताय नमः | टीवी शो

ॐ सुरश्रेष्ठाय नमः | टीवी शो

ॐ गजानसिकाय नमः | टीवी शो

ॐ कपित्थफलप्रिया नमः | टीवी शो

ॐ गजमुखाय नमः | टीवी शो

ॐ सुप्रसन्नाय नमः टीवी शो

ॐ सुरग्रजाय नमः | टीवी शो

ॐ उमापुत्राय नमः | टीवी शो

ॐ स्कन्दप्रिय नमः | टीवी शो


ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविधा पात्र पुष्पाणि समर्पयामि |


अष्टोत्तरशतनाम पूजा:-

श्री विनायक अष्टोत्तरशतनामावली | (अष्टोत्र पढ़ें)


ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः अष्टोत्तरशतनाम पूजनं समर्पयामि |


धूप:-

दशांगम गुग्गुलोपेथम सुगंधि सुमनोहरम |

उमासुता नमस्तुभ्यं गृहाणा वरदो भव ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः धूपमघ्रपयामि |


चिराग:-

सज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना द्योतितम मया |

गृहण मंगलं दीपं ईशपुत्र नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः दीपं दर्शयामि |


प्रस्ताव:-

सुगन्धं सुकृतांशचैव मोदकं घृत पचितं |

नैवेद्यं गृह्यतम देव चानमुद्गैः प्रकल्पितं ||

खाद्य और पेय

इ गृहाणा नैवेद्यं माया दत्तं विनायक ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नैवेद्यं समर्पयामि |


ताम्बुलम:-

पूगीफलसामययुक्तं नागवल्लिडलैर्युथम |

कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतम ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः ताम्बूलम समर्पयामि |

तम्बुला चर्वणन्तरं अचमान्यं समर्पयामि |


नीराजनम:-

घृतवर्ती सहस्त्रैश्च कर्पूरासकलयस्तथा |

नीराजनं मया दत्तं गृहाणा वरदो भव ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नीराजनं समर्पयामि |

निर्जना के बाद आचमनीयम मारपयामि


जादुई फूल:-

गणाधिप नमस्तेस्तु उमापुत्रघनासन |

विनायकेशथनाय सर्वसिद्धिप्रदायक ||

एकदन्तैकवदान तथा मूषकवाहन |

कुमारगुरवे तुभ्यामर्पयामि सुमन्जलिम् ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः मंत्रपुष्पं समर्पयामि |


परिसंचरण:-

प्रदक्षिणा करिष्यामि सततं मोदकप्रिय |

मद्विघ्नं हरये क्रोधं भक्तनमिष्टदायका ||

अखुवाहन देवेश विश्वव्यापिन विनायक |

प्रदक्षिणं करोमि त्वं प्रसीद वरदो भव ||

यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च |

तानि तानि प्राणस्यन्ति प्रदक्षिणा बारम्बार ||

पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसंभवः |

त्राहि माम कृपाय देवा शरणगतवत्सला ||

अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम |

तस्मात्कारुण्यं भावेन रक्ष रक्ष विनायक ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि |


साष्टांग प्रणाम:-

नमो नमो गणेश नमस्ते विश्वरूपिणे |

निर्विघनं कुरु मे कामां नमामि त्वं गजानन ||

अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम |

अनेदादं तम भक्तानां एकदंतमुपस्महे ||

नमस्ते भिन्नान्ताय नमस्ते हरसूनवे |

ममाभिष्टप्रदो भूयो विनायक नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि |


प्रार्थना:-

प्रसीद देवादेवेसा प्रसीद गणनायक |

एप्सितं मे वरं देहि परत च पारंगतिम् ||

विनायक वरं देहि महात्मन् मोदकप्रिय |

अविघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि |


राजोपचार पूजा:-

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | छत्रमच्छदायामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | चामरैर्विजयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | गीत श्रावयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | नृत्यं दर्शयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | वाद्यं घोषयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | अंडोलिकन अरोहयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | अश्वं आरोहयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | गज़ान आरोहयामि |

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः | समस्त राजोपचारं देवोपचारं समर्पयामि |


वसूली:-

अर्घ्यम् गृहण हेरम्बा वरप्रदा विनायक |

गंधपुष्पक्षतैरयुक्तं भक्त्या दत्तं मया प्रभो ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः यिदमर्ग्यम यिदमर्ग्यम |


नमस्तुभ्यं गणेश नमस्ते विघ्ननायक |

पुनर्घ्यं प्रदस्यामि गृहाणा गणनायक ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः यिदमर्ग्यम यिदमर्ग्यम |


नमस्ते भिन्नान्ताय नमस्ते हरसूनवे |

यिदमर्घ्यं प्रदस्यामि गृहाणा गणनायक ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः यिदमर्ग्यम यिदमर्ग्यम |


गौर्यंगमालासंभुता स्वामी ज्येष्ठ विनायक |

गणेश गृहानार्ग्यं गजानन नमोऽस्तु ते ||

ॐ श्री सिद्धिविनायक स्वामिने नमः यिदमर्ग्यम यिदमर्ग्यम |


जमा करना:-

यस्य स्मृत्य च नमोक्त्य तपः पूजा क्रियादिषु |

नूनं संपूर्णं यति सद्यो वन्दे गजाननं ||

मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिइनं विनायक |

यत्पूजितं मया देव प्रियं तदस्तु ते ||


अनया ध्यानवाहनदी षोडशोपचार पूज्य भगवान सर्वतमनः 

श्री सिद्धि विनायकः स्वामी सुप्रितो सुप्रसन्नों वरदो भवन्तु |

श्री विनायक चविथि की कहानी | (विनायक व्रतम की कहानी पढ़ें)

श्री विनायक मंगला हरति | (आरती चढ़ाएं)

Post a Comment

0Comments

If you liked this post please do not forget to leave a comment. Thanks

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !