Type Here to Get Search Results !

वाराही मूल मंत्र तमिल में (Varahi Moola Mantra in Tamil) - வராஹி மூல மந்திரம் - Bhaktilok

 

वाराही मूल मंत्र तमिल में (Varahi Moola Mantra in Tamil) - 


ஓம் ஐம் க்லெளம் ஐம்

நமோ பகவதீ வார்த் தாளி . வார்த்தளி

வாராஹி வாராஹமுகி வராஹமுகி

அந்தே அந்தினி நம :

ருத்தே ருந்தினி நம :

ஜம்பே ஜம்பினி நம :

மோஹே மோஹினி நம :

ஸதம்பே ஸ்தம்பினி நம:

ஸர்வ துஷ்ட ப்ரதுஷ்டானாம் ஸ்ர்வே ஷாம்

ஸர்வ வாக் சித்த சதுர்முக கதி

ஜிஹ்வாஸ்தம் பனம், குரு குரு

சீக்ரம் வச்யம் ஐம்க்லெளம்

ஐம் ட:ட:ட:ட:ஹும் அஸ்த்ராயபட்

இட் ஸ்ரீ வராஹி மூல மந்திரம் |


वाराही मूल मंत्र (Varahi Moola Mantra in Hindi) -


ॐ ऐं क्लीं ऐं ऐं

नमो भगवदी वार्ड थाली। समाचार

वरहि वराहमुखी वराहमुखी

एंथे एंथिनी नामा:

रूठे रूण्डिनी नमः

जम्बे जम्बिनी नमः

मोहे मोहिनी नाम:

सताम्बे स्तम्बिनी नमः

सर्व दुष्टा प्रदुष्टानं सर्वे शम्

सर्व वाक सिद्ध चतुर्मुख कथि

जिह्वास्तं पणं गुरु गुरु

सीक्रम वाच्यं ऐमक्लेलम्

ऐं द:द:द:द:हम अस्तरायपत

यह श्री वाराही मूल मंत्र है | वाराही मूल मंत्र (Varahi Moola Mantra in English) -


'Om āṁ klīma āṁ āṁ

namō pakavati vārṭu tāli. Ceyti

varāhi varāhamuki varāhamuki

antē antiṉi nama:

Rutē ruṇṭiṉi namaḥ

jambē jamabinī namaḥ

mōhē mōkiṉi peyar:

Catamapē catmapiṉi namaḥ

carva rōkakā pratuṣṭaṉāṉ carvē ṣam

carva vāk citta curmukṣa kati

jihvāstaṁ pānaṁ kuru kuru

cikram vācyam āmakalēlam

ām ta:Ta:Ta:Ta:Ham astarāyapat

ituvē srī vārāhiyiṉ mantiram ||
Ads Area