Type Here to Get Search Results !

वाराही अष्टोत्रम् (Varahi Ashtothram Lyrics in Hindi) - Sri Varahi Ashtotharam by Saradha Raaghav - Bhaktilok

 

वाराही अष्टोत्रम् (Varahi Ashtothram Lyrics in Hindi) - 


ऐं ग्लौं नमो वराहवदनायै नमः |

ऐं ग्लौं नमो वराह्यै नमः।

ऐं ग्लौं वररूपिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं क्रोधानायै नमः।

ऐं ग्लौं कोलमुख्यै नमः।

ऐं ग्लौम जगदम्बै नमः।

ऐं ग्लौं तरुण्यै नमः।

ऐं ग्लौं विश्वेश्वर्यै नमः।

ऐं ग्लौं शखिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं चक्रिणयै नमः॥ 10


ऐं ग्लौं खड्गशूलगदहस्तायै नमः।

ऐं ग्लौं मुसलधारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौम हलासकादि समयुक्तैयै नमः।

ऐं ग्लौं भक्तानामभायप्रदायै नमः।

ऐं ग्लोम इष्टार्थदैनै नमः।

ऐं ग्लौं घोरायै नमः।

ऐं ग्लौं महाघोराय नमः।

ऐं ग्लौं महामायायै नमः।

ऐं ग्लौं वर्तल्यै नमः।

ऐं ग्लौं जगदेश्वर्यै नमः॥ 20


ऐं ग्लौम अण्डे अण्डिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं दर्दे दर्दिन्यै नमः।

ऐं ग्लौम जम्भे जम्भिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं मोहे मोहिन्यै नमः।

ऐं ग्लौम स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं देवेश्यै नमः।

ऐं ग्लौं शत्रुनाशिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं अष्टभुजायै नमः।

ऐं ग्लौं चतुरहस्तायै नमः।

ऐं ग्लौं उत्चभैरवग्गस्थयै नमः॥ 30॥


ऐं ग्लौं कपिलालोचनायै नमः।

ऐं ग्लौं पंचमयै नमः।

ऐं ग्लौं लोकेश्यै नमः।

ऐं ग्लौं नीलमणिप्रभायै नमः।

ऐं ग्लौं अंजनादृप्रतिकासायै नमः।

ऐं ग्लौं सिंहरुद्रायै नमः।

ऐं ग्लौं त्रिलोचनायै नमः।

ऐं ग्लौं श्यामलायै नमः।

ऐं ग्लौं परमायै नमः।

ऐं ग्लौं ईशान्यै नमः॥ 40॥


ऐं ग्लोम नील्यै नमः।

ऐं ग्लौं इंदीवरसन्निभयै नमः।

ऐं ग्लौं कनकस्थानासमोपेतयै नमः।

ऐं ग्लौं कपिलायै नमः।

ऐं ग्लौं कालात्मिकायै नमः।

ऐं ग्लौं अम्बिकायै नमः।

ऐं ग्लौं जगद्धारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं भक्तोपद्रवनासिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं सगुणायै नमः।

ऐं ग्लौं निष्कलायै नमः॥ 50॥


ऐं ग्लौं विद्यायै नमः।

ऐं ग्लोम नित्यायै नमः।

ऐं ग्लौं विश्ववासकार्यै नमः।

ऐं ग्लौं महरूपायै नमः।

ऐं ग्लौं महेश्वर्यै नमः।

ऐं ग्लौं महेंन्द्रितयै नमः।

ऐं ग्लौं विश्वव्यापिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं देव्यै नमः।

ऐं ग्लौं पशूनामाभायकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं कालिकायै नमः॥ 60


ऐं ग्लौं भयदायै नमः।

ऐं ग्लौं बलिमांसमहप्रियै नमः।

ऐं ग्लौं जयभैरवयै नमः।

ऐं ग्लौं कृष्णज गायै नमः।

ऐं ग्लौं परमेश्वरवल्लभाय नमः।

ऐं ग्लौं नुदायै नमः।

ऐं ग्लौं स्तुत्यै नमः।

ऐं ग्लौं सुरेशन्यै नमः।

ऐं ग्लौं ब्रह्मादिवरदायै नमः।

ऐं ग्लौं स्वरूपिण्यै नमः॥ 70


ऐं ग्लौं सुराणम्भायप्रदायै नमः।

ऐं ग्लौं वराहदेहसंभूतायै नमः।

ऐं ग्लौं श्रोनिवरलासे नमः।

ऐं ग्लोम क्रोधिन्यै नमः।

ऐं ग्लौम नीलासायै नमः।

ऐं ग्लौं शुभदायै नमः।

ऐं ग्लौम शुभवारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं शत्रुनां वक्तस्तम्भनाकारिणयै नमः।

ऐं ग्लौं कतिस्तंभनकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लोम मतिष्टंभनाकारिण्यै नमः॥ 80


ऐं ग्लौं साक्षीस्तंभनकारिणयै नमः।

ऐं ग्लौं मूकस्तंभिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं जिह्वास्तंभिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं शिष्टनुग्रहकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं सर्वशत्रुक्षायकार्यै नमः।

ऐं ग्लौं शत्रुसदनकारिणयै नमः।

ऐं ग्लौं शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं भैरविप्रियै नमः।

ऐं ग्लौं मन्त्रात्मिकायै नमः॥ 90


ऐं ग्लौं यन्त्ररूपायै नमः।

ऐं ग्लौं तंत्ररूपिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं पीठात्मिकायै नमः।

ऐं ग्लौं देवदेव्यै नमः।

ऐं ग्लौं श्रेयस्करिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं चिन्तितार्थप्रदायै नमः।

ऐं ग्लौं भक्तलक्ष्मिविनाशिन्यै नमः।

ऐं ग्लौं संपत्प्रदायै नमः।

ऐं ग्लौं सौख्यकारिण्यै नमः।

ऐं ग्लौं बहुराहायै नमः॥ 100


ऐं ग्लौं स्वप्नवराह्यै नमः।

ॐ ग्लौं भगवत्यै नमो नमः।

ऐं ग्लौं ईश्वर्यै नमः।

ऐं ग्लौं सर्वराध्यायै नमः।

ऐं ग्लौं सर्वमायै नमः।

ऐं ग्लौं सर्वलोकात्मिकायै नमः।

ऐं ग्लौम महिषानाशिनै नमः।

ऐं ग्लौं बृहद्वराह्यै नमः॥ 108॥


इति श्री वाराही देवी अष्टोत्तर शतनामावली पूर्ण ||


वाराही अष्टोत्रम् (Varahi Ashtothram Lyrics in English) - 


om galun namo varaahavadanaayai namah |

om galun namo varaahaay namah.

om glaun vararoopinya namah.

om glaun vrddhiyai namah.

om glaun kolamuyyai namah.

om glaum jagadambai namah.

namaste.

om galun vishveshvaraay namah.

om glaun shakhinyai namah.

om glaun chakrinyai namah. 10


om glaun khadashashulagahastaayai namah.

om glaun musaladaarinyai namah.

om glaun halaasakaadi samayuktaayai namah.

om glaun bhaktaanaamabhaayaparadaayai namah.

om glom ashtaraadhyaadinai namah.

namaste.

om glaun mahaagoraay namah.

om glaun mahaamaayaayai namah.

om glaun vaartaayai namah.

abhivaadan 20


aan glaum ande andinyai namah.

an glaun doore doordinya namah.

om glaum jambhe jambinyai namah.

om glaun mohe mohinya namah.

om glaum stambhe stambhinyai namah.

namaste bhagavaan

om glaun shatrunaashinya namah.

om glaun ashtabhujaayai namah.

om glaun chaturahastaayai namah.

om galoon uchbhaargavagsthaayai namah. 30


om glaun kapilochanaayai namah.

om glaun panchamaay namah.

namaste.

om glaun neelamaniprabhaayai namah.

om glaun anjanaadr pratikaasaay namah.

om glaun sinharudraayai namah.

om galun trilochanaayai namah.

om glaun shyaamalyai namah.

om glaun paramaayai namah.

namaste 40


om glaun nilay namah.

om galun aadivarasaanibhavaayai namah.

om glaun kanakasthaanaasamopetayai namah.

om glaun kapilaayai namah.

om glaun kaalaatmikaayai namah.

om glaun ambikaayai namah.

namaste.

om galun bhaktopravaanasinyai namah.

om glaun sagunaayai namah.

om glaun nishkalaayai namah. 50


om glaun vidyaayai namah.

om glaun nityaay namah.

om galun vishvaasakaaryaay namah.

om galun maharoopaayai namah.

om galun maheshvaraay namah.

om glaun maahaandritaayai namah.

om glaun vishvavyaapinyai namah.

namaste bhagavaan

om galunaamaabhaayakaarinyai namah.

om glaun kaalikaayai namah. 60


om glaun bhayai namah.

om glaun balimaansamahapriyai namah.

namaste.

om galun krshnaay gaayai namah.

om galun parameshvallyai namah.

om glaun naundaayai namah.

eeshvar kee stuti ho

namaste.

om glaun brahmaadhivaradaayai namah.

abhivaadan 70


om galun suraanambayaparadaayai namah.

om galun varaahadehasambhootaayai namah.

om glaun shronivaralaase namah.

en glom kordhinya namah.

om glaum nilasaayai namah.

namaste.

namaste.

om glaun shatrunaan vaktastambanaakaarinayai namah.

om glaun chatistambanakaarinyai namah.

om glom matishtambanaakaariny namah. 80


om glaun sakshistambanakaarinayai namah.

om glaun mukhastabinya namah.

om glaun jihvaastabinya namah.

om glaun rogakaanaan nigrahakaariny namah.

om glaun sitanugrakaariny namah.

om glaun sarvashatrukshaayakaaryaay namah.

om glaun strusadanakaarinyai namah.

om glaun shruvidvenkaarinyai namah.

om galun bhairavipriyai namah.

om glaun mantraatmikaayai namah. 90


om glaun yantraroopaayai namah.

om glaun tantraroopinya namah.

om galun peethatamikaayai namah.

namaste bhagavaan

om glaun shreyasakrinya namah.

om glaun chinkaarthaarthapradaay namah.

om glaun bhaktalakshmivinaashinya namah.

om glaun saptapradaay namah.

namaste.

om glaun bhrauraayai namah. 100


om galun vapannavaraahyai namah.

prabhu parameshvar

namaste bhagavaan.

om glaun sarvaadhyaayai namah.

abhivaadan

om galun sarvalokataamikaayai namah.

om glaum mahishaanaashinai namah.

om glaun brhadrai namah. 108


iti shree vaaraahee devee ashtotta shatanaamaavalee poorn ||

Ads Area