Type Here to Get Search Results !

शिव अष्टोत्रम (Shiva Ashtothram Lyrics in Hindi) - 108 Names of Lord Shiva - Bhaktilok

 

शिव अष्टोत्रम (Shiva Ashtothram Lyrics in Hindi) - 108 Names of Lord Shiva - Bhaktilok

शिव अष्टोत्रम (Shiva Ashtothram Lyrics in Hindi) - 


ॐ शिवाय नमः

ॐ महेश्वराय नमः

ॐ शम्बावे नमः |

ॐ पिनाकिने नमः |

ॐ शशिशेख²राय नामगच्छ |

ॐ वामदेवाय नमः |

ॐ विरूपाक्षाय नमः

ॐ कबरदीन नमः |

ॐ नीलालोहिताय नमः | 9


ॐ शंकराय नमः

ॐ शुलपानिने नमः |

ॐ क²द्वांगिओं नमः |

ॐ विष्णुवल्लभय नमः |

ॐ शिबिष्ठाय नमः

ॐ अम्बिकानाथाय नमः |

ॐ श्रीकण्डोय नमः |

ॐ भगवदवत्सलय नमः

ॐ भव्याय नमः 18


ॐ शरवाय नमः

ॐ त्रिलोकेशाय नमः

ॐ सिद्धिकाण्डाय नमः |

ॐ शिवप्रिये नमः

ॐ उक्राय नमः |

ॐ कबलिने नमः |

ॐ कामराय नमः |

ॐ अंधा

ॐ गंगातत्राय नमः | 27


ॐ लालादक्षाय नमः

ॐ कालकालाय नमः |

ॐ कृपानिताय नमः |

ॐ भिऽमय नमग्र |

ॐ परशुहस्थाय नमः |

ॐ मृगपनाये नमः |

ॐ जदाथराय नमः |

ॐ कैलासवासिने नमः |

ॐ कवासिने नमः | 36


ॐ गदो²राय नमः |

ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः

ॐ वृषांगाय नमः |

ॐ वृषभवृताय नमः |

ॐ पऽस्मोत्थुऽलितविक्ऽराहाय नमः |

ॐ सामाप्रियाय नमः |

ॐ स्वरमय नमः

ॐ त्रयीमुर्दये नमः |

ॐ अनिश्वराय नमः 45


ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ परमात्मने नमः |

ॐ सोमसूर्यक्निलोसनाय नमः |

ॐ हविषे नमः

ॐ यज्ञमयाय नमः |

ॐ सोमाय नमः |

ॐ पंचवक्तराय नमः |

ॐ सदा शिवाय नमग्ल |

ॐ विश्वेश्वराय नमः 54


ॐ वीरपठाराय नमः |

ॐ कननाथाय नमः |

ॐ प्रजापादये नमः

ॐ हिरण्यरेथसे नमः

ॐ दुर्दृषाय नमः |

ॐ किरीषाय नमः

ॐ कृष्णाय नमः

ॐ अनाकाय नमः |

ॐ पू⁴जंग³फु⁴शनाय नम꞉ | 63


ॐ बरगौय नमः |

ॐ कृतान्वने नमः |

ॐ कि³रिप्रिय नमः |

ॐ कृतिवाससे नमः |

ॐ पुरारादाय नमः |

ॐ पगवते नमः |

ॐ प्रमादादिपय नमः |

ॐ मृत्युंजय नमः |

ॐ सूक्ष्मदानवे नमः | 72


ॐ जगतोथव्याभिने नमः |

ॐ जग³थ³गुरुवे नमग्र |

ॐ व्योमकेशाय नमः |

ॐ महासेनाजनकाय नमः

ॐ चारुविक्रमाय नमः

ॐ रुद्राय नमः |

ॐ पूतपादाय नमः |

ॐ स्था²नवे नमः |

ॐ अहिर्पूठन्याय नमः | 81


ॐ दीमकम्बाराय नमग्र |

ॐ अष्टमुर्दये नमः |

ॐ अनेगत्माने नमः |

ॐ सात्विकाय नमः

ॐ शुद्धात्विकराहाय नमः |

ॐ शाश्वताय नमः

ॐ कण्डा³पराश्वे नमः |

ॐ अजयाय नमः

ॐ पश्विमोसकाय नमः | 90


ॐ मृत्यो नमः |

ॐ पशुपादाय नमः |

ॐ देवाय नमः |

ॐ महादेवाय नमः |

ॐ अव्यय नमः |

ॐ हराय नमः

ॐ फूषधाउण्डबि⁴थे³ नमः |

ॐ अव्यक्तराय नमः |

ॐ तक्षत⁴वराहराय नम꞉ | 99


ॐ हराय नमः

ॐ प⁴का³नेत्रपि⁴नमः |

ॐ अव्यक्तदाय नमः |

ॐ सहस्राक्षाय नमः

ॐ सहस्रपते³ नमः |

ॐ अपवर्गप्राप्तोय नमः |

ॐ अनन्ताय नमः

ॐ तारकाय नमः

ॐ परमेश्वराय नमः | 108


शिव अष्टोत्रम (Shiva Ashtothram Lyrics in English) -


om siya namah

om maheshvaraay namah

om shaambave namah |

om pinaakine namah |

om shashishekharaay naamagachch |

om vaamadevaay namah |

om viroopaakshaay namah

om kabaradeen namah |

om neelalohitaay namah | 9


om shankaraay namah

om shoolapaanine namah |

om ka²dvaangiyo namah |

om vishnuvallabhaay namah |

om shibishthaay namah

om ambikaanaathaay namah |

om shreekandoy namah |

om bhagavadavatsalaay namah18


om sharavaay namah

om trilokeshaay namah

om siddhikaandoday namah |

om shivapriye namah

om ukraay namah |

om kaline namah |

om kaamaraay namah |

om andha

om gangaatraay namah | 27


om laalaadakshaay namah

om kaalakaalaay namah |

om krpaanitaay namah |

om bheemamay namagr |

om parashuhastaay namah |

om mrgapanaay namah |

om jadaatharaay namah |

om kailaasavaasine namah |

om kavaasine namah | 36


om godoraay namah |

om tripuraantakaay namah

om vrshabhaay namah |

om varshabhavataay namah ||


om saamaapriyaay namah |

om svarmaay namah

om trayeemurde namah |

om anishvaraay namah 45


om sarvagyaay namah

om paramaatmane namah |

om somasooryakonilosanaay namah |

om havishe namah

om yagyamaayaay namah |

om somaay namah |

om panchavaktaraay namah |

om sada shivaay naamagal |54


om veerapathaaraay namah |

om kannaathaay namah |

om prajaapaadaye namah

om hiranyarethase namah

om dudraashaay namah |

om kireeshaay namah

om krshnaay namah

om anaakaay namah || 63


om baragauy namah |

om krtaanvane namah |

om kireepriy namah |

om krtvaase namah |

om puraaraadaay namah |

om pagavate namah |

om pramadaadipay namah |

om mrtyunjay namah || 72


om jaga³tha³guruve namagr |

om vyomakeshaay namah |

om mahaasenaajaanakaay namah

om chaaruvikramaay namah

om rudraay namah |

om pootapaadaay namah |

om sthaanave namah |

om ahiraputanyaay namah | 81


om deemakambaraay naamagrai |

om ashtamurde namah |

om anegatamaane namah |

om saatvikaay namah

om shuddhaatvikraahaay namah |

om shaashvataay namah

om kandaoparashve namah |

om ajayaay namah

om pashvimoskaay namah | 90


om mrtyu namah |

om pashupaadaay namah |

om devaay namah |

om mahaadevaay namah |

om avyay namah |

om haraay namah

om pushpaandabee⁴the³ namah |

om avyaktaraay namah |

om takhtavaraaharaay namagnr | 99


om haraay namah

om paakaa³netrapinamah |

om avyaktaay namah |

om sahasraakshaay namah

om sahasrapate namah |

om apvargapraaptoy namah |

om antaay namah

om taarakaay namah

om parameshvaraay namah | 108
Ads Area