Type Here to Get Search Results !

सुब्रमण्यम स्वामी अष्टोत्रम (Shri Subramanya Swamy Ashtothram Lyrics in Hindi) - Subramanya Ashtottara Shatanamavali - Bhaktilok

 

सुब्रमण्यम स्वामी अष्टोत्रम (Subramanya Swamy Ashtothram Lyrics in Hindi) - 


|| श्री सुब्रह्मण्य स्वामी अष्टोत्तर शतनामावली ||


ॐ स्कन्दाय नमः

ॐ गुहाय नमः

ॐ षण्मुखाय नमः

ॐ फलानेत्र सुतुयै नमः

ॐ प्रभवे नमः

ॐ पिंगलाय नमः

ॐ कृत्तिकासुनवे नमः

ॐ शिखिवहाय नमः

ॐ द्विशाद्बुजाय नमः

ॐ द्विशनेत्राय नमः


ॐ शक्ति धाराय नमः

ॐ पिशिताश्रप्रभंजनाय नमः

ॐ तारकासुर संहर्ते नमः

ॐ रक्षोबला विमर्धनाय नमः

ॐ मत्तय नमः

ॐ प्रमत्तयाय नमः

ॐ उन्मत्ताय नमः

ॐ सुरा सैन्यासुर रक्षकाय नमः

ॐ देवसेनापथये नमः

ॐ प्राज्ञय नमः


ॐ कृपालावे नमः

ॐ भक्तवत्सलाय नमः

ॐ उमासुताय नमः

ॐ शक्ति धाराय नमः

ॐ कुमाराय नमः

ॐ क्रौंचदारणाय नमः

  ॐ सेनानी नमः

ॐ अग्नि जन्मने नमः

ॐ विशाखाय नमः

ॐ शंकरात्मजाय नमः


ॐ शिव स्वामी नमः

ॐ गुणस्वामी नमः

नमः ॐ सर्वस्वामीने

ॐ सनातनाय नमः

ॐ अनन्तशक्तये नमः

ॐ अक्षोभ्य नमः

ॐ पार्वतीप्रिया नंदनाय नमः


ॐ गंगसुताय नमः

ॐ शरद्भूतुयै नमः

ॐ आहुताय नमः


ॐ पावकात्मजय नमः

ॐ जृम्भाय नमः

ॐ प्राज्रुम्भाय नमः

ॐ उजरुम्बाय नमः

ॐ कमलासनसमस्तुथाय नमः


ॐ एकवर्णाय नमः

ॐ द्विवर्णाय नमः

ॐ त्रिवर्णाय नमः

ॐ सुमनोहराय नमः

ॐ चतुर्वर्णाय नमः


ॐ पंचवर्णाय नमः

ॐ प्रजापतये नमः

ॐ अहर्फतये नमः

ॐ अग्निगर्भाय नमः

ॐ समिघार्भाय नमः

ॐ विश्वरेत्से नमः

ॐ सुरारिघ्ने नमः

ॐ हरिधारणाय नमः

ॐ शुभकाराय नमः

ॐ वातवे नमः


ॐ वतुवेशाब्रिते नमः

ॐ पुषाय नमः

ॐ गभस्थ्यै नमः

ॐ गहनाय नमः

ॐ चन्द्रवर्णाय नमः

ॐ कलाधराय नमः

ॐ मायाधराय नमः

ॐ महामायैते नमः

ॐ कैवल्ययानमः

ॐ शंकरात्मजाय नमः


ॐ विश्वयोनाय नमः

ॐ अमेयात्माय नमः

ॐ तेजोनिधाय नमः

ॐ अनमायाय नमः

ॐ परमेष्टिने नमः

ॐ परब्रह्माय नमः

ॐ वेदगर्भाय नमः

ॐ विराटसुताय नमः

ॐ पुलिन्दकन्याभर्ताय नमः

ॐ महासरस्वतवृत्त यनमः


ॐ आश्रितखिला धत्रे नमः

ॐ चोरघ्नाय नमः

ॐ रोगानासनाय नमः

ॐ अनन्त मूर्तये नमः

ॐ आनन्दाय नमः

ॐ शिखिंदिक्रता केतनाय नमः

ॐ दम्भाय नमः

ॐ परमदमबाय नमः

ॐ महादंभाय नमः

ॐ वृषकामाय नमः


ॐ कारणोपथदेहाय नमः

ॐ कारणाथिता विग्रहाय नमः

ॐ अनिश्वराय नमः

ॐ अमृताय नमः

ॐ प्राणायानमः

ॐ प्राणायाम परायणाय नमः

ॐ विरद्धहंत्रे नमः

ॐ वीरघ्नाय नमः

ॐ रक्तसाय नमः

ॐ श्यामाकंदराय नमः


ॐ सुब्रह्मण्याय नमः

ॐ गुहाय नमः

ॐ प्रीताय नमः

ॐ ब्रह्मनाय नमः

ॐ ब्रह्मणप्रिय नमः

ॐ वेदवेद्यै नमः

ॐ अक्षयफलदाय नमः

ॐ वल्लीदेवसेना सहित श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः || 


सुब्रमण्यम स्वामी अष्टोत्रम (Subramanya Swamy Ashtothram Lyrics in English) - 


shree subrahmany svaamee ashtakat shatanaamaavalee


om skandanaay namah

om gullaay namah

om shanmukhaay namah

om phalaanetr sutuyai namah

om prabhave namah

om pingalaay namah

om krtikaasunave namah

om shikhivahaay namah

om dvishadbujaay namah

om dishnetraay namah


om shakti dhaaraay namah

om pishitaashraprabhanjanaay namah

om taarakaasur sanharte namah

om rakshobala visarjanaay namah

om mattay namah

om pramattayaay namah

om unmattaay namah

om sura milinaasur rakshakaay namah

om devasenaapathaye namah

om praagyay namah


om krpaalaave namah

om bhaktavatsalaay namah

om umaasutaay namah

om shakti dhaaraay namah

om kumaaraay namah

om kraunchadaaraay namah

  om yoddha namah

om agni janmane namah

om vishaakhaay namah

om shankaraatmajaay namah


om shiv svaamee namah

om gunasvaamee namah

namah om sarvasvaameene

om sanaatanaay namah

om anantashaktaye namah

om akshobhy namah

om paarvateepriya nandaay namah


om gangasutaay namah

om sharadbhootuyai namah

om aahutaay namah


om paavakaatmajay namah

om jrmbhaay namah

om prajaarumbhaay namah

om ujerumbaay namah

om kamalaasanasamastuthaay namah


om ekavarnaay namah

om dvivarnaay namah

om trivarnaay namah

om sumanoharaay namah

om chaturvarnaay namah


om panchavarnaay namah

om prajaapataye namah

om aharaphataye namah

om agnigarbhaay namah

om samighaarbhaay namah

om vishvaretse namah

om sooryaghane namah

om haridhaaranaay namah

om shubhakaaraay namah

om vaatave namah


om vatuveshaabrate namah

om pushaay namah

om gabhasyai namah

om gahanaay namah

om chandravarnaay namah

om kalaadharaay namah

om maayaadharaay namah

om mahaamaayate namah

om kaivalyaayanamah

om shankaraatmajaay namah


om vishvayonaay namah

om ameyaatmaay namah

om tejonidhaay namah

om anamaayaay namah

om parameshthine namah

om parabrahmaay namah

om vedagarbhaay namah

om viraatasutaay namah

om pulindakanyaabhartaay namah

om mahaasarasvatavrttan yamah


om bhagavaanakhila dhatre namah

om choraghanaay namah

om rogaanaasanaay namah

om anant bhagavaanaay namah

om aanandaay namah

om shikhindikrata ketanaay namah

om dambhaay namah

om paramadamabaay namah

om mahaadambhaay namah

om vrshabhaay namah


om kaaranopadehaay namah

om kaaranati vigrahaay namah

om anishvaraay namah

om amrtaay namah

om praanaayaanamah

om praanaayaam paraayanaay namah

om vrddhahantre namah

om veeraghnaay namah

om raktasaay namah

om shyaamaakandaraay namah


om subrahmanyaay namah

om gullaay namah

om preetaay namah

om brahmanaay namah

om brahmapriy namah

om vedavedyai namah

om akshayaphaladaay namah

om valleedevasena sahit shree subrahmanye svaamine namah ||Ads Area