शनि अष्टोत्तर शतनामावली (Shani Ashtottar Shatanamavali Lyrics in Hindi) -Sri Sanaischara Ashtottara Shatanamavali - Bhaktilok

Deepak Kumar Bind

 

शनि अष्टोत्तर शतनामावली(Shani Ashtottar Shatanamavali Lyrics in Hindi) - 


ॐ शनैश्चराय नमः |

ॐ शांताय नमः |

ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः |

ॐ शरण्यै नमः |

ॐ वरेण्याय नमः |

ॐ सर्वेषाय नमः |

ॐ सौम्याय नमः |

ॐ सुरावन्दाय नमः |

ॐ सुरलोकविहारिणे नमः | 9


ॐ सुखासनोपविष्टय नमः |

ॐ सुन्दराय नमः |

ॐ घनाय नमः |

ॐ घनरूपाय नमः |

ॐ घनभरणधारिणे नमः |

ॐ घनसार्विलेपाय नमः |

ॐ खद्योताय नमः |

ॐ मंदाय नमः |

ॐ मन्दाचेष्टाय नमः | 18


ॐ महानियागुणात्मने नमः |

ॐ मर्त्यपावनपादाय नमः |

ॐ महेशाय नमः |

ॐ छायापुत्राय नमः |

ॐ शरवाय नमः |

ॐ शरतुनिराधारिणे नमः |

ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः |

ॐ चंचलाय नमः |

ॐ नीलवर्णाय नमः | 27


ॐ नित्याय नमः |

ॐ नीलांजनानिभाय नमः |

ॐ नीलाम्बरविभूषाय नमः |

ॐ निश्चालय नमः |

ॐ वेद्याय नमः |

ॐ विधिरूपाय नमः |

ॐ अन्तकदर्भूमाये नमः |

ॐ भेदासनस्वभावाय नमः |

ॐ वज्रदेहाय नमः | 36


ॐ वैराग्यदाय नमः |

ॐ वीराय नमः |

ॐ वीतरोगभाय नमः |

ॐ विपत्परम्परेषाय नमः |

ॐ विश्ववन्दाय नमः |

ॐ गृधनवहाय नमः |

ॐ गुडाय नमः |

ॐ कूर्मांगाय नमः |

ॐ कुरूपिणे नमः | 45


ॐ कुत्सिताय नमः |

ॐ गुणाध्याय नमः |

ॐ अधियाय नमः |

ॐ अविद्यामूलनासाय नमः |

ॐ विद्या विद्यास्वरूपिणे नमः |

ॐ आयुष्यकरणाय नमः |

ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः |

ॐ विष्णु भक्ताय नमः |

ॐ वशीने नमः | 54


ॐ विद्याघमवेदिने नमः |

ॐ विधिस्तुत्याय नमः |

ॐ वन्दयाय नमः |

ॐ विरूपाक्षाय नमः |

ॐ वरिष्ठाय नमः |

ॐ मक्षिमाय नमः |

ॐ वज्रंकुशाधाराय नमः |

ॐ वरदभयहस्ताय नमः |

ॐ वामनाय नमः | 63


ॐ ज्येष्ठपत्नीसमेथाय नमः |

ॐ श्रेष्ठाय नमः |

ॐ मिताबाशिने नमः |

ॐ कष्टौघंशाकाय नमः |

ॐ पुष्टिदाय नमः |

ॐ स्तुथयाय नमः |

ॐ स्तोत्रगमय नमः |

ॐ भक्तिवश्य नमः |

ॐ भाणवे नमः | 72


ॐ भानुपुत्राय नमः |

ॐ भव्याय नमः |

ॐ पवनाय नमः |

ॐ धनुर्मंडलसंस्थाय नमः |

ॐ धनदाय नमः |

ॐ धनुष्मते नमः |

ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः |

ॐ तमसाय नमः |

ॐ अशेषजनवन्दाय नमः | 81


ॐ विषकफडैने नमः |

ॐ वशिकात्जनेशाय नमः |

ॐ पाशुनं पतये नमः |

ॐ खेचराय नमः |

ॐ खगेसाय नमः |

ॐ घनिलाम्बराय नमः |

ॐ कथिन्यमानसाय नमः |

ॐ आर्यगणस्तुथ्याय नमः |

ॐ नीलछत्रय नमः | 90


ॐ नित्याय नमः |

ॐ निर्गणाय नमः |

ॐ गुणात्मने नमः |

ॐ निरामाय नमः |

ॐ निन्दयाय नमः |

ॐ वन्दनीयाय नमः |

ॐ धीराय नमः |

ॐ दिव्यदेहाय नमः |

ॐ दीनर्तिहरणाय नमः | 99


ॐ दैन्यसाक्षराय नमः |

ॐ आर्यजंगनाय नमः |

ॐ क्रुराय नमः |

ॐ क्रुराचेष्टाय नमः |

ॐ कामक्रोधकाराय नमः |

ॐ कालत्रपुत्रशत्रुत्वकरणाय नमः |

ॐ परिपोषितभक्ताय नमः |

ॐ परभीतिहराय नमः |

ॐ भक्तसंघमनोभिष्टफलदाय नमः 108


इति श्री शनि अष्टोतर शतनामावली: ||शनि अष्टोत्तर शतनामावली(Shani Ashtottar Shatanamavali Lyrics in English) - 


om shanaishcharaay namah |

om shaantaay namah |

om sarvaabhishtapradaayane namah |

om sharanaay namah |

om varenyaay namah |

om sarveshaay namah |

om sumaayai namah |

om suravandaay namah |

om suralokavihaarine namah | 9


om sukhanopavishtaay namah |

om sandraay namah |

om ganaay namah |

om ganaroopaay namah |

om ganabharanadhaarine namah |

om ganaraajavilepaay namah |

om khadhyotaay namah |

om mandaay namah |

om mandaacheshtaay namah | 18


om mahaaniyaagunaatmane namah |

om martyapaavanapaadaay namah |

om maheshaay namah |

om chhaayaaputraay namah |

om sharavaay namah |

om sharatuniraadaarine namah |

om charasthirasvabhaavaay namah |

om chanchalaay namah |

om neelavarnaay namah | 27


om nityaay namah |

om neelaanjanaanibaay namah |

om neelaambaravibhooshaay namah |

om nishchayaay namah |

om vedyaay namah |

om vidhiroopaay namah |

om antakadarabhumaaye namah |

om bhedaasanasvabhaavaay namah |

om vajradehaay namah | 36


|

om veeraay namah |

om veetarogabhaay namah |

om vipataparamapreshy namah |

om vishvavandaay namah |

om ghrnavahaay namah |

om gudaay namah |

om koormaangaay namah |

om kuroopine namah | 45


om kutsitaay namah |

om gunaadhyaay namah |

om adhyaay namah |

om avidyaamoolanaasaay namah |

om vidyaavidyaasvaroopine namah |

om aayukaranaay namah |

|

om vishnu bhaktaay namah |

om vasheene namah | 54


om vidyaagamavedine namah |

om vidhistutyaay namah |

om vandyaay namah |

om viroopaakshaay namah |

om saneeraay namah |

om makshimaay namah |

|

om varadaabhayahastaay namah |

om vaamanaay namah | 63


om jyeshthapatneesamethaay namah |

om shreshthaay namah |

om mitaabaashine namah |

|

om pushtidaay namah |

om suthaay namah |

om statragamay namah |

om bhaktivaasy namah |

om bhaanave namah | 72


om bhaanuputraay namah |

om bhavyaay namah |

om pavanaay namah |

|

om dhanaay namah |

om daanushamate namah |

om tanuprakaashadehaay namah |

om tamasaay namah |

om asheshajanavandaay namah | 81


om vishakaphadaane namah |

om vashikaatjaneshaay namah |

om pashunaam pataye namah |

om kekaraay namah |

om khagesaay namah |

om ganilaambaraay namah |

om kaathinyamaanasaay namah |

|

om neelachchhatray namah | 90


om nityaay namah |

om nirganaay namah |

om gunaatmane namah |

om niraamaay namah |

om nindaay namah |

om vandeeyaay namah |

om deeraay namah |

om dviyadehaay namah |

om deenartiharanaay namah | 99


om dinyasaaksharaay namah |

om aaryajanganaay namah |

om kururaay namah |

om krudraacheshtaay namah |

om kaamakrodhakaaraay namah |

om kaalatraputrashatrutvakaaranaay namah |

om pariposhitabhaktaay namah |

om prabhaataay namah |108
Post a Comment

0Comments

If you liked this post please do not forget to leave a comment. Thanks

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !