Type Here to Get Search Results !

नंदना नंदना होता रामचा नंदना (Nandan Nandan Ramach Nandan is a song in Marathi) - भक्तिलोक

 नंदना नंदना होता रामचा नंदना (Nandan Nandan Ramach Nandan is a song in Marathi)

नंदना नंदना होता रामचा नंदना (Nandan Nandan Ramach Nandan is a song in Marathi)


नांदन नांदन होत रमाच नांदन

नांदन नांदन होत रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

नांदन नांदन होत रमाच नांदन

अग नांदन नांदन होत रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण


धनी असता मुलखातीरी

पार पाडी कर्तव्य सारी


धनी असता मुलखातीरी

पार पाडी कर्तव्य सारी

पाणी श्रमान शेंदन असं रमाच नांदन

पाणी श्रमान शेंदन असं रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण


नव्हती गरीबी तीजला नवी

होती परिचित माहेर गावी


नव्हती गरीबी तीजला नवी

होती परिचित माहेर गावी

कंबर कसून बांधन असं रमाच नांदन

कंबर कसून बांधन असं रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण


कण्या शिजवून सांजेला नटवी

पाणी डोळ्याला लावुन पोर उठली


कण्या शिजवून सांजेला नटवी

पाणी डोळ्याला लावुन पोर उठली

कोंड्या मांड्याच रांदन असं रमाच नांदन

कोंड्या मांड्याच रांदन असं रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण


होती कष्टाच जीवन जगत

सुख प्रकाश भावी बघत


होती कष्टाच जीवन जगत

सुख प्रकाश भावी बघत

नाव अंतरी गोंदण असं रमाच नांदन

नाव अंतरी गोंदण असं रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

नांदन नांदन होत रमाच नांदन

अग नांदन नांदन होत रमाच नांदन

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण

भिमाच्या संसारी जस टिपुर चांदण


Ads Area